BilimBiyolojiBiyoteknoloji

UMUT VE UMUTSUZLUK: BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknoloji; canlıların tamamının, bir bölümünün, bir hücresinin ya da bir veya daha fazla gen bölgesinin biyolojik, kimyasal veya mühendislik sistem ve uygulamalarından faydalanarak yeni bir ürün elde etmek ya da var olan bir problemi çözüme kavuşturmak amacıyla teknoloji geliştirmeye yarayan bilim dalıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere biyoteknoloji, günümüzden yaklaşık 8000 yıl öncesine uzanan mayalardan ürün elde etme sürecini kapsamaktadır. 1919 yılına değin bu işlemlerin herhangi bir kapsayıcı adlandırması yoktu. Ancak 1919 yılında Macar Ziraat Mühendisi Károly Ereky tarafından biyoteknoloji terimi bu tür işlemleri kapsaması amacıyla tanımlandı. Bu tarihten sonra gelişen bilimin ve teknolojinin sayesinde biyoteknoloji hızla gelişerek, önemli ekonomik katkıya sahip olan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derleme makalemiz ile biyoteknoloji biliminin tarihsel gelişimi, alt dalları, uygulamaları, ekonomiye katkısı ve geleceğe nasıl ve ne şekilde yön verdiğini/vereceğini kaleme alacağız.

Anahtar Kavramlar: Biyoteknoloji, Biyoteknolojinin Alt Dalları, Biyoteknolojinin Uygulamaları, Biyoteknik Uygulamalar, Biyoteknoloji Tarihi

Selçuk Dikici

Selçuk DİKİCİ, 18 Temmuz 1996 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Roman, şiir, hikaye, deneme ve biyografi tarzlarında yazılar kaleme alan Selçuk Dikici, Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı ön lisans eğitiminin yanı sıra Tarımsal Biyoteknoloji ana bilim dalında Ziraat Mühendisliği eğitimi almıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir