Hakkımızda

Dİ Dergi, Selçuk DİKİCİ tarafından Türk-İslam Davası’na hizmet etmek ve Türk-İslam Davası’nı haykırmak amacıyla 2024 yılında kurulmuş bir dergidir. Dİ Dergi ismini, Dergâh-ı İlmiye isim tamlamasından almaktadır. Dergâh-ı İlmiye; bilinen ve ufukların ötesinde varlığı düşünülen kainatın tamamını bir ilim zerresi olarak ifade ederek, Rabbi arama ve bu sonsuz arayışın mutlak neticesinde ilim yoluna revan olan toplumları ifade etmektedir.

Dİ Dergi; farklılıklarımız ile oluşturduğumuz zengin kültürümüzü yansıtarak, esas zenginliğimizin birliğimiz olduğunu hatırlatarak birlik şiarımızı yükselterek, Turan illerinin birlenmesi için mücadele verecek, yeniden Ümmet olmayı gür bir ifade ile haykıracaktır. Bu vesile ile; Hak olanı kaleme alırken; “Falanca ne der? Filanca için kaleme aldığım yazılar yanlış olur mu?” şeklinde sorulardan uzaklaşarak, Türk-İslam Davası için Hakkı yazacak kalemler ile amel edecek olanların sesi olarak karşınızda.

Bilgi, İşbirliği ve Destek İçin Bize Ulaşın: bilgi@didergi.com